Veiklos procesų optimizavimas

Kodėl vienos organizacijos dirba geriau nei kitos? Kodėl vienur viskas vyksta sklandžiai, o kitur  nuolat kažkas stringa? Kodėl tarptautiniai ekonomikos tyrimai sako, kad Lietuvoje darbo efektyvumas  atskiruose sektoriuose iki 3 kartų mažesnis nei pažangiose ES valstybėse? Ar ne todėl ir darbuotojai uždirba mažiau nors dirba pilną darbo dieną?

Atsakymas paprastas – veiklos organizavimas. Kuomet veikla netinkamai organizuota, daug šilumos išsiskiria nugalint tarpusavio trintį, daug garo išeina švilpukui ir nebelieka jėgų pagrindinei veiklai.

Nuo 1980 metų pagrindinė veiklos efektyvumo didinimo paradigma – veiklos procesų valdymas. Visos populiariausios  vadybos sistemos yra pagrįstos procesų modeliu. Turėdami daugiau nei 10 metų vadybos sistemų diegimo patirtį, siūlome organizacijos veiklos efektyvumo didinimo projektus. Priklausomai nuo esamos organizacijos brandos, procesų optimizavimas leidžia sumažinti klientų nusiskundimų skaičių apie 3 kartus, padidinti veiklos efektyvumą 20 – 30%, taip pat sumažinti sąnaudas, sutrumpinti veiklos ciklo laiką.

  1. Atliekame vadybos sistemos auditą, identifikuojame esamus procesus, nustatome „siauras“ vietas (Vadybos sistemos auditas nenagrinėja organizacijos strategijos, tik pateikia išvadas apie esamos veiklos modelio adekvatumą pasirinktai strategijai).
  2. Pateikiame gerinimo rekomendacijų planą, kuriame paprastai numatomi keli alternatyvūs variantai.
  3. Padedame parengti organizacijos procesų žemėlapį, padedame išgryninti ir atskirti svarbiausius (kritinius) ir pagalbinius procesus.
  4. Esant reikalui, atliekame pilną organizacijos procesų reinžineriją – parengiame naują organizacijos veiklos valdymo koncepciją.
  5. Atliekame procesų dokumentavimą ir procedūrų parengimą bei darbuotojų mokymą.
  6. Padedame įdiegti naujus (atnaujintus) procesus realioje veikloje.
  7. Padedame parengti kritinių procesų valdymo metrikas ir svarbiausius veiklos rodiklius.
  8. Atliekame procesų optimizavimą pagal „Lean“ metodologiją.
  9. Pateikiame IT sprendimus procesų  dokumentavimui ir modeliavimui.
  10. Valdome projektą nuo pradžios iki visiško užbaigimo.

Leave a Reply