CMMI

Capability Maturity Model (liet. Galimybių brandos modelis) – tai apie 1980 JAV karinių oro pajėgų užsakymu Carnegie-Mellon Universitete sukurta programinės įrangos tiekėjų įvertinimo metodologija. Vėliau CMM buvo pradėta naudoti ir programinės įrangos kokybės užtikrinimui, o ilgainiui tapo viena iš labiausiai paplitusių bendro pobūdžio verslo procesų vertinimo bei valdymo metodologijų. Šiuo metu vis dažniau naudojama išvystyta CMM versija – CMMI (Capability Maturity Model Integration).

CMMI išskiriami du modeliai: pakopinis (stage) ir tęstinis (continuous). Tęstinis modelis leidžia organizacijai pasirinkti proceso ar procesų grupės sritį ir tobulinti procesus, susijusius su pasirinktomis sritimis. Pakopinis modelis naudoja iš anksto nustatą tobulinimo kelią nustatytose procesų srityse.

Tęstinis modelis įmonei suteikia maksimalų lankstumą, naudojant CMMI modelio proceso tobulinimą. Įmonė gali pasirinkti, ar pagerinti vienos susijusios procesų grupės procesus ar dirbti keliose srityse ir procesų gerinimą derinti su įmonės veiklos tikslais. Tęstinis modelis leidžia įmonei pagerinti įvairius procesus skirtingu tempu.

Pakopinis modelis siūlo sistemingą procesų tobulinimo būdą kiekviename etape. Vienas procesų tobulinimo etapas yra kaip pagrindas įgyvendinti sekantį etapą. Pakopinis modelis nustato tobulinimo kelią nuo pradinio įmonės lygio iki siekiamo lygmens.

Abu CMMI modeliai bendrais bruožais nusako, kaip reikia kurti ir keisti įmonės (organizacijos) procesus. CMMI pateikia įmonės procesų efektyvumo klasifikaciją, pagal kurią nesunkiai galima ne tik įvertinti kiekvienos įmonės procesų brandą, bet ir palyginti įvairių įmonių procesų brandą, net jei įmonių veikla visiškai skirtinga. Ši klasifikacija apibrėžia įmonės procesų brandumo lygmenis.

Plačiau apie CMMI…