ISO 10006

Šiame tarptautiniame standarte pateiktos projektų kokybės vadybos gairės. Standartas taikomas įvairaus sudėtingumo, dideliems ir mažiems, ilgalaikiams ir trumpalaikiams, įvairiomis aplinkybėmis vykdomiems projektams nepaisant su jais susijusių produktų ir procesų pobūdžio. Šis tarptautinis standartas nėra projektų vadybos vadovas.  Kadangi šis tarptautinis standartas yra gairių dokumentas, jis nėra skirtas vadovautis sertifikuojant ir (arba) registruojant.