Kokybės vadyba

Nėra įmonės, kurį neturėtų vienos ar kitos vadybos sistemos. Viskas, kas vyksta organizacijoje yra valdymo sprendimų rezultatai. Vienos vadybos sistemos yra visiškai neformalios, neprognozuojamos, „užaugintos“ vadovų ir jų patirties. Kitos vadybos sistemos nuolat buvo tobulinamos, kaupiant gerąją vadybos praktiką, taikant pažangius mokslo pasiekimus. Organizacijos, naudodamos laiko patikrintas vadybos sistemas, gali tikėtis geresnių rezultatų, didesnio klientų pasitikėjimo, aukštesnio veiklos efektyvumo.

Siekiant užtikrinti, kad paplitusios vadybos sistemos būtų deramai įdiegtos ir laikomasi jose nustatytų reikalavimų, organizacijos, įsidiegusios šias sistemas, yra nuolat prižiūrimos, tikrinamos ir vertinamos. Organizacijos atitikimą  keliamiems reikalavimams paliudija kompetentingų institucijų išduoti atitinkami sertifikatai.

Šiandien Lietuvoje labiausiai paplitusi sertifikuojama kokybės vadybos sistema pagal tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus. Lietuvoje yra virš 1000 įmonių turinčių sertifikuotą kokybės vadybos sistemą.

Kitos ISO šeimos sertifikuojamos vadybos sistemos yra skirtos konkrečių, specifinių reikalavimų užtikrinimo valdymui: ISO 14000 – Aplinkosaugos vadybos sistema, ISO 22000 – Maisto saugumo vadybos sistema, ISO 27000 – Informacijos saugos vadybos sistema.

Sertifikuotas vadybos sistemas diegiame nuo 1998 metų. Turime daugiau nei 30 klientų, kuriems esame sėkmingai įdiegę kokybės, aplinkosaugos  ir maisto saugos vadybos sistemas. Pirmieji Lietuvoje parengėme informacijos saugos vadybos sistemą, kuri buvo sertifikuota ISO 27000.

  1. Atliekame pradinį vadybos sistemos auditą pasirinkto vadybos standarto reikalavimo atžvilgiu.
  2. Pateikiame rekomendacijas dėl esamos sistemos tobulinimo arba naujos diegimo.
  3. Parengiame esamos ir naujos vadybos sistemos integravimo planą.
  4. Parengiame reikiamą vadybos sistemos dokumentaciją.
  5. Padedame įdiegti vadybos sistemą, prižiūrime įgyvendinamų pokyčių eigą organizacijoje.
  6. Organizuojame darbuotojų mokymus.
  7. Esant poreikiui, atstovaujame įmonę sertifikacinio audito metu.
  8. Esant poreikiui, atliekame įdiegtos vadybos sistemos priežiūros darbus.
  9. Valdome ir administruojame visą vadybos sistemos diegimo projektą nuo pradžios iki sertifikato įteikimo

Leave a Reply