Mokymai

Projektų vadyba

 1. Naujas požiūris į projektų vadybą – „Agile – vikrūs projektai“  

Geroji projektų vadybos praktika. 5 dažniausiai pasitaikančios projektų vadybos klaidos. Žvilgsnis į projektų rentabilumą – ar visus projektus reikia kruopščiai planuoti?  „Vikingų pamokos“.  Vikrus „Agile“ projektų vadybos modelis.  Naujas požiūris į projektų rizikos valdymą. „Scrum“ projektų vadybos ciklas.

Seminaro trukmė –  8 val.

 

2. Projektų valdymas. Bazinis kursas.

Seminaro metu išsamiai nagrinėjama projektų vadybos teorija ir jos taikymas konkrečios įmonės veikloje, parengiamos Jūsų organizacijos projektų vadybos metodikos gairės pagal pasirinktą projektų vadybos standartą. Organizacijoms, užsiimančiomis sistemų kūrimu, siūlome „Life cycle“ projektų vadybos modelį, pagrįstą ISO/IEC 15288 standarto reikalavimais. Jis skirtas organizacijoms kuriančioms ir eksploatuojančioms sudėtingas inžinerines ar kompiuterines sistemas. Visiems kitiems projektams rekomenduojame universalią PMBOK® standarto pagrindu parengtą projektų vadybos metodiką. Taip pat galime pasiūlyti mokymus parengtus atsižvelgiant į ISO 10006 ir CMMI® standartus.

Seminaro trukmė  – nuo 16 iki 40 val.

 

3. Projektų vadybos sistemos sukūrimas Jūsų organizacijoje.

Seminaras skirtas organizacijoms, kurių verslas yra projektai. Leidyba, reklama,  programavimas, konsultavimas, inžinerija – tai tik keli verslo pavyzdžiai, kur projektinis valdymas ženkliai efektyvesnis už klasikinį. Seminaro metu nagrinėjamos temos: projektais organizuojamos veiklos ypatumai, organizacijos struktūros įtaka projektų valdymui, tinkamos projektų vadybos sistemos pasirinkimas, projektų koordinavimas ir efektyvus resursų panaudojimas organizacijoje, projekto pelnas ir projektų pelningumo valdymas, projektų vadybos sistemos diegimo etapai.

Seminaro trukmė 16 val.

 

4. Kompiuterinės projektų valdymo priemonės.

Praktinis seminaras, skirtas įsisavinti kompiuterines projektų planavimo ir valdymo programas. Užsiėmimai vyksta kompiuterių klasėje. Nagrinėjamos temos: projekto planavimas: tvarkaraščio sudarymas, Ganto diagramų sudarymas, kritinio kelio paieška, išteklių paskirstymas, tvarkaraščio optimizavimas, biudžeto sudarymas; projekto valdymas: projekto eigos sekimas, vykdomo plano analizė, ataskaitų generavimas, projekto veiklų koordinavimas, ir kt.  Kursams galima pasirinkti „MS Project“ arba  alternatyvią nemokamą atvirojo kodo programą.

Seminaro trukmė – nuo 8 iki 16 val.

 

5. Projektų pardavimo metodai.

Projektas unikalus pardavimo objektas. Turime parduoti klientui tai, ko dar nėra. Ką tuomet perka klientas? Seminaro metu išsamiai nagrinėjamos projektų pardavimo technikos, projekto parengimo standartai, argumentų parinkimo ir derybų strategijos, kliento sprendimų priėmimo modeliai. Seminaras skirtas organizacijoms, kuriančioms ir parduodančioms informacines sistemas, inžinerinius, konsultacinius ir kitus „sunkiai apčiuopiamus“ projektus.

Seminaro trukmė – 8 val.

 

6. Organizacinių pokyčių valdymas.

Kodėl žlunga organizacinių pokyčių projektai? Organizacinis klampumas ir pasipriešinimas pokyčiams. Nenoro keistis priežastys. Besimokančios organizacijos. Pokyčių dvasios puoselėjimas, „paklydimų“ toleravimo atmosfera.  „Čempionų komandos modelis“. Projekto vadovo vaidmuo ir  pageidaujamos asmeninės savybės.

Seminaro trukmė – 8 val.

 

7. Projektų rizikos valdymas.

Rizika ir jos prigimtis. Projektų rizikos valdymo priemonės. Rizikos klasifikavimas ir rizikos šaltinių analizė. Kiekybinis ir kokybinis rizikos vertinimas.  Rizikos mažinimo priemonės. Rizikos monitoringas. Veiklos tęstinumo užtikrinimo priemonės.

Seminaro trukmė – 8 val.

8. Nuo idėjos iki projekto.  

Turite gerą idėją ir siekiate ES ar kitų fondų finansavimo? Šiame seminare nagrinėjami 8 žingsniai, kaip Jūsų idėją paversti sėkmingu projektu: Idėjos formulavimas, idėjos pagrindimas, tikslų nustatymas,  projekto rezultatų apibrėžimas, veiklų analizė, rizikos vertinimas, biudžeto sudarymas ir paraiškos parengimas.  Pasitelksime „Loginę projektų valdymo matricą“ , aptarsime „kietų“ ir minkštų projektų formulavimo ypatybes. Jei į seminarą ateisite su konkrečia projekto idėja, išsinešite parengtą projekto „žuvį“ (fish).

Seminaro trukmė –  8 val.

 

Pardavimų valdymas

 9. Pardavimo proceso valdymas.  

Kas yra pardavimas? Pardavimo proceso apibrėžimas. Suvoktos vertės paradigma pardavime. Pardavimų proceso klasifikacija. Esminiai pardavimo proceso etapai. Pardavimų ryšys su organizacijos strategija. Pardavimą palaikantys procesai. Pagrindiniai pardavimo proceso rodikliai. Organizacijos procesų žemėlapis. Konkrečios organizacijos pardavimo proceso rekonstrukcija. Vidiniai pardavimų didinimo rezervai. Pardavimo valdymo instrumentai.

Seminaro trukmė –  16 val.

 

10. Tęstiniai pardavimai. Darbas su dileriais.  

Tęstinių pardavimų valdymo specifika ir modeliai. Kaip pasiekti kliento lojalumą? Lojalumo programos. Lojalumo matavimai. Kaip neatsibosti nuolat dirbant kartu? Į santykius orientuotas pardavimo modelis. Kaip teisingai suprojektuoti pardavimo procesą, atsižvelgiant į produkto, kliento, rinkos specifiką. Tęstinių pardavimų vadybos instrumentai. Pardavimų didinimo rezervai tęstiniuose pardavimuose. Atstovų  tinklo sukūrimas, priežiūra bei valdymas.

Seminaro trukmė –  8 val.

 

11. Dideli pardavimai. Sudėtingų sistemų pardavimai.  

Tiesos tinkančios kasdieniams paradavimams netinka didelių, sudėtingų sistemų pardavimui. Kaip klientai priima sprendimą investuoti ir įsigyti didelį pirkinį? Pardavimo strategijos ir uždaviniai kiekviename kliento apsisprendimo žingsnyje. Kaip formuoti santykius su klientu, kuomet nėra aišku, kas priima sprendimus dėl pirkimo? Įsiskverbimo į organizaciją metodika. Vertės pardavimo koncepcija.  Pažintis su SPIN, TAS, ir Solution selling  pardavimo modeliais. 

Seminaro trukmė –  16 val.

 

12. Pardavimų vadybos sistemos sukūrimas Jūsų organizacijoje. 

Kaip suprojektuoti teisingą pardavimų sistemą? Pagrindiniai pardavimų sistemos diegimo žingsniai. IT priemonių pasirinkimas. Pardavimo proceso rekonstrukcija. Matavimo taškų ir matavimo rodiklių parinkimas. Atskaitomybės modelio ir ataskaitų formų parinkimas. Ką verta fiksuoti? Pardavimų vadovo darbo reglamentas. Pardavimo skatinimo sistemos. Komandinis ar individualus pardavimas?

Seminaro praktikumo trukmė –  8 val.

 

13. Pardavimą palaikantys procesai – rinkotyra ir rinkodara. 

Marketingo veiklos organizavimas įmonėje. Kodėl nėra marketingo proceso? Strateginė ir operacinė rinkotyra. Rinkotyros proceso paskirtis, tikslai ir veiklos. Rinkotyra ir naujų produktų kūrimas. Rinkotyros įtaka pardavimui. Praktinis rinkotyros proceso organizavimas įmonėje. Rinkodaros proceso paskirtis, tikslai ir veiklos. Rinkodaros įtaka pardavimui. Rinkodaros efektyvumo vertinimas ir galimų alternatyvų analizė. Struktūriniai marketingo sprendimai ir atsakomybių paskirstymas. Marketingas procesų žemėlapiuose.

Seminaro trukmė –  8 val.

 

Procesų vadyba ir vadybos sistemų diegimas

 14. Procesais grįstas vadybos modelis

Procesų vadybos raida. Procesų modelis ir pagrindinės vadybos sąvokos. Veiklos vadyba ir matavimai. Demingo procesų tobulinimo ratas. Procesų vaizdavimo priemonės ir standartai. Procesų atkūrimas (reinžinerija). Procesų žemėlapio sudarymas. Rudojo popieriaus metodas. Procesų modelio ir organizacinės struktūros derinimas.

Seminaro trukmė –  8 val.

 

15. Strategijos formulavimas išmatuojamais rodikliais. 

Strateginio valdymo teorijų apžvalga. BSC ir organizacijos strategijos formulavimas per vertės klientui paradigmą. Organizacijos strateginė analizė. Organizacijos tikslų ir valdymo lygių susiejimas. Strateginio valdymo lygmens apibrėžimas. Strateginio žemėlapio sukūrimas. Strateginio valdymo rodiklių numatymas ir apibrėžimas. 

Seminaro trukmė –  16 val.

 

16. Subalansuotų rodiklių (BSC) diegimas įmonėje. 

Subalansuotų rodiklių vadybos sistemos apžvalga ir sąryšis su kitomis vadybos sistemomis. Organizacijos tikslų hierarchija ir 4 valdymo perspektyvos.  Strateginio ir procesų žemėlapių suderinimas. Procesinių valdymo rodiklių numatymas. Kritiniai sėkmės rodikliai (KPI). Matavimo sistemos sukūrimas.  IT instrumentai rodiklių stebėsenai.

Seminaro trukmė –  16 val.

 

17. Kokybės vadybos sistemos diegimas įmonėje. 

Kokybės svarba šiuolaikinėje konkurencinėje aplinkoje. Kokybės teorijų ir standartų raida. 8 kokybės vadybos sistemos principai. Procesinis valdymo modelis.  ISO 9001 standarto apžvalga. Pagrindinių privalomų procesų analizė. Vadybos sistemos dokumentavimas. Vadybos sistemos diegimo etapai 

Seminaro trukmė –  16 val.

 

18. Paslaugų kokybės vadyba (tinka viešajam sektoriui) 

Kokybės vadyba paslaugas teikiančiose įmonėse. Paslaugų kokybės vadybos specifika. Paslaugos grynumas. Paslaugos ir paslaugos teikimo procesinis atskyrimas. Paslaugų kokybės matavimo rodikliai. Paslaugų kokybės standartai. Paslaugų vadybos procesai. Paslaugų specifikavimas. Vieno langelio principo taikymas paslaugų vadyboje.

Seminaro trukmė –  8 val.

 

19. ITIL  (ISO 20000)

ITIL standarto atsiradimas ir raida. IT paslaugų vadyba. IT paslaugų vadybos procesų struktūra. Paslaugų tarnybos veiklos organizavimo principai. Paslaugų lygio sąvoka. Incidentų valdymas. Veiklos tęstinumo užtikrinimas. 

Seminaro trukmė –  16 val.

 

20. Informacijos saugos sistemos sukūrimas įmonėje. 

Informacijos vertė ir jos praradimo grėsmės. Informacijos saugumo politika ir uždaviniai. Informacijos klasifikavimas. Esamos rizikos klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas. Informacijos saugos priemonės ir jų efektyvumo vertinimas. Priimtinos rizikos lygio nustatymas. Likutinės rizikos vertinimas. Veiklos tęstinumo užtikrinimo plano parengimas. Pažintis su ISO 27000.  Informacijos saugos sistemos diegimo įmonėje žingsniai.

Seminaro trukmė –  8-16 val.

 

Kiti vadybos seminarai (klasika):

 21. Bazinės vadybos technikos

Seminaras skirtas įvaldyti klasikines vadybos technikas: Smegenų šturmas (minčių lietus); Panašumų diagrama;  Jėgų lauko diagrama; Minčių žemėlapis; Pareto analizė, Žuvies kaulo analizė, Kano analizė, 7 žingsnių problemos sprendimo modelis ir t.t.

Seminaro trukmė –  8 val.

 

22. Sprendimų priėmimas. 

Kiekvienas veiksmas yra sprendimo išdava. Geresni sprendimai sąlygoja geresnius rezultatus. Sprendimų priėmimo analizė. Neapibrėžtumas ir rizika. Grupiniai sprendimai. Sprendimų paieškos ir analizės modeliai. Tipiniai problemų sprendimo ir sprendimų priėmimo algoritmai.

Seminaro trukmė –  8 val.

 

23. Laiko valdymas 

Mums nuolat stinga laiko tinkamai atlikti darbą, bet perdaryti jį laiko visuomet atsiranda. Kas suryja mano laiką? Laiko auditas. Tikslai, motyvai ir prioritetai. Atidėliojimas. Stresas. Planavimas. Komandinio darbo valdymas.

Seminaro trukmė –  8 val.