Pasirašyta sutartis su Kūrybiniu ir kultūrinių industrijų asociacija.

Vakar Vilniuje su Kūrybinių ir kultūriniu industrijų asociacija pasirašyta mokymų sutartis. Planuojama, kad mokymų projektas tęsis metus. Pagrindinę teorinių mokymų dalį sudro kūrybiško mąstymo seminarai pagal licencines Edward de Bono metodikas “Six Thinking Hats“, “CoRT1″ “CoRT4″ ir kitas.  Vienas mokymų ciklas  bus skirtas pažinčiai su TRIZ kūrybos modeliu. Viso mokymų projekto didžiausias renginys – savaitės trukmės “kūrybinių dirbtuvių” vasaros stovykla. Projekto metu numatyta apmokyti apie 100 kūrybinių industrijų darbuotojų. Pirmieji projekto mokymai numatyti 2013 m. sausio mėnesį.

 

Comments are closed.