Malonūs pokyčiai®

Žmonės nemėgsta pokyčių. Žmonės nemėgsta pokyčių, netgi tuomet, kai žino, jog po to bus geriau. Pokyčiai, neapibrėžtumas, galimi nesklandumai baugina, slegia ir mes siekiame jų išvengti.
Kiekvienas vadybos sistemos diegimas yra pokytis. Kad Jūsų pokyčiai įvyktų sklandžiai ir siekdami sumažinti galimą darbuotojų pasipriešinimą naudojame specialią prokyčių projektų vadybos metodiką, kurią vadiname “Malonūs organizaciniai pokyčiai”.

Ši metodika pagrįsta aiškia projekto tikslų komunikacija darbuotojams ir projekto suinteresuotosioms šalims. Esant galimybei organizuojame analogiškų sėkmingai veikiančių organizacijų lankymą Lietuvoje ar užsienyje. Daug dėmesio projekte skiriama projekto komandos formavimui ir bendradarbiavimo tobulinimui. Siekiame, kad visas pokyčių projektas būtų   įdomi kelionė išsikelto tikslo link.